Opublikowane na DEMO DAY innowacji 4.0 (https://www.demodayinnowacji.pl/)
29/06/2023, 09:50

EXPO Prezentacja Technologii podczas Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Plakat wydarzenia  - prezentacj graficzna informacji zawartych w treści aktualności
Dnia 6 lipca 2023 roku na terenie przed budynkiem Wydziału Leśnego URK zostanie przygotowana specjalna strefa wystawiennicza EXPO, w ramach której odbędzie się pokaz najnowszych wynalazków i technologii opracowanych przez Zespoły naukowo-badawcze z Uniwersytetu. Wystawę koordynować będą pracownicy Centrum Transferu Technologii URK oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.
W programie przewidziano m.in.:
Strefa wystawiennicza EXPO będzie miejscem spotkań dwóch światów, nauki oraz biznesu. Z praktyki wiemy, że przynosi to najwięcej korzyści dla obu stron!

Prezentacja Technologii EXPO odbędzie się w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia autonomicznej działalności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 100-lecia Wydziału Rolno-Ekonomicznego URK oraz 70-lecia Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt URK. Nad uroczystościami Patronat Honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda.

Wydarzenie będzie okazją do wymiany wiedzy na temat najnowszych osiągnięć i badań w dziedzinie rolnictwa oraz pozostałych branż i dyscyplin realizowanych w Uczelni. Będzie to także sposobność do refleksji nad wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu oraz pozostałych strategii dla obszarów wiejskich wypracowanych w UE.

Zapraszamy do udziału!
Adres źródła: https://www.demodayinnowacji.pl/aktualnosci/expo-prezentacja-technologii-podczas-jubileuszu-70-lecia-uniwersytetu-rolniczego-w-krakowie