29/06/2023, 09:50

EXPO Prezentacja Technologii podczas Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Plakat wydarzenia  - prezentacj graficzna informacji zawartych w treści aktualności
Dnia 6 lipca 2023 roku na terenie przed budynkiem Wydziału Leśnego URK zostanie przygotowana specjalna strefa wystawiennicza EXPO, w ramach której odbędzie się pokaz najnowszych wynalazków i technologii opracowanych przez Zespoły naukowo-badawcze z Uniwersytetu. Wystawę koordynować będą pracownicy Centrum Transferu Technologii URK oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.
W programie przewidziano m.in.:
  • prezentację innowacyjnych rozwiązań gotowych do wdrożenia w przedsiębiorstwach i instytucjach,
  • pokaz filmów popularnonaukowych dotyczących efektów realizacji prac badawczych, który będzie można obejrzeć w wirtualnej rzeczywistości przy użyciu gogli VR,
  • dostęp do przestrzeni „Science & Business Hub”, dzięki której będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z obszarami działalności Uniwersytetu w zakresie komercjalizacji innowacyjnych technologii, a co za tym idzie będzie to szansa na indywidualne rozmowy z twórcami wynalazków,
  • możliwość konsultacji projektów wynalazczych pod okiem doświadczonych Brokerów Technologii z Centrum Transferu Technologii URK oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o., którzy będą do dyspozycji w zakresie przedstawienia różnych form współpracy, jaką mogą Państwo podjąć z Uniwersytetem.
Strefa wystawiennicza EXPO będzie miejscem spotkań dwóch światów, nauki oraz biznesu. Z praktyki wiemy, że przynosi to najwięcej korzyści dla obu stron!

Prezentacja Technologii EXPO odbędzie się w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia autonomicznej działalności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 100-lecia Wydziału Rolno-Ekonomicznego URK oraz 70-lecia Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt URK. Nad uroczystościami Patronat Honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda.

Wydarzenie będzie okazją do wymiany wiedzy na temat najnowszych osiągnięć i badań w dziedzinie rolnictwa oraz pozostałych branż i dyscyplin realizowanych w Uczelni. Będzie to także sposobność do refleksji nad wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu oraz pozostałych strategii dla obszarów wiejskich wypracowanych w UE.

Zapraszamy do udziału!
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top