15/05/2023, 08:37

DEMO & IP DAY 2023 w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

plakat informacyjny dotyczący wydarzenia

Przez siedem ostatnich lat naukowcy Akademii Górniczo-Hutniczej, jak również wielu innych polskich uczelni, mieli możliwość rozwoju swoich wynalazków dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Programu Ministra „Inkubator Innowacyjności ” w ramach projektu pozakonkursowego MEIN „Wsparcie zarzadzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Edukacji i Nauki a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

W dniu 27.04.2023r.  konsorcjum: Centrum Transferu Technologii AGH wraz z Krakowskim Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.  w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” postawiło przysłowiową „kropkę nad i” zapraszając beneficjentów oraz wszystkich zainteresowanych na wydarzenie podsumowujące trzy edycje projektu . Wydarzenie było połączone z corocznymi obchodami IP Week tj. światowym cyklem spotkań mających na celu promocję ochrony własności intelektualnej.

W ciągu siedmiu lat CTT AGH wraz z INNOAGH Sp. z o.o. koordynowało trzy kolejne edycje projektu. W tym czasie wspartych zostało 37 zespołów, które skorzystały z bezpośredniego dofinansowania swoich działań mających na celu podniesienie poziomu gotowości technologicznej rozwijanych przez nie wynalazków. Dodatkowym wsparciem były m.in. analizy rynkowe, wyceny, patenty, zakup oprogramowania, zakup surowców i materiałów, szkolenia zarówno wewnętrzne jak i zakupione u zewnętrznych dostawców. Wszystkie działania wspierające szacuje się na kwotę ok 6 mln PLN.

Wydarzenie zorganizowane 27go kwietnia odbyło się w auli Budynku Dydaktyki  U2 przy ul. Reymonta . Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów mgr inż. Bogdana Stępniowskiego, Dyrektora CTT AGH pt. „Wyzwania sieci brokerów innowacji AGH”, dr inż. Dominika Kowala, Z-cy Dyrektora CTT AGH; Prezesa Zarządu Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.  pt. „Spółka SPIN-OFF     pt.: „Czy, kto, kiedy i jak powinien ją tworzyć?” oraz mgr inż. Łukasza Wściubiaka, rzecznika patentowego pt.: „Jak zostać wynalazcą?”. Ważnym punktem agendy były panele dyskusyjne w których głos zabrali beneficjenci projektu.
Na scenie zasiedli:

dr inż. Klaudia Sekuła,

dr hab. inż. Magdalena Ziąbka, prof. AGH

dr hab. inż. Marek Jaszczur, prof. AGH

dr inż. Paweł Wajss

dr hab. inż. Agnieszka Włodyka-Bergier, prof. AGH

dr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, prof. AGH

dr inż. Ewa Knapik

Lekkości całemu wydarzeniu nadał prowadzący mgr inż. Łukasza Wściubiak, który w swojej swobodzie prowadzenia konferencji pozostaje wzorem godnym naśladowania oraz doskonali moderatorzy panelu mgr Marta Gorczowska oraz dr inż. Wojciech Roszczynialski.

W czasie otwartej dyskusji panelowej usłyszeliśmy opinie na temat zarówno projektu jak również bezpośredniej współpracy między twórcami a osobami z CTT. Padło wiele ciepłych słów na temat jakości pracy, sprawności działania, poświecenia i zaangażowania całego CTT, jednak w szczególny sposób podziękowania były kierowane do mgr Aleksandry Wojdyły (Kierownik Projektu/ Kierownik Działu Transferu ), mgr Izabeli Wróblewskiej (Starszy Specjalista ds. Prac Przedwdrożeniowych), lic. Inż. Krzysztofa Maślanki (Specjalista ds. Prac Przedwdrożeniowych) oraz Marcina Wójcika (Broker Innowacji), którzy całym sercem wspierali naszych twórców na każdym etapie ścieżki rozwoju ich wynalazków.

Równocześnie z prowadzonymi w auli wykładami, we foyer budynku dostępni byli rzecznicy patentowi, którzy w tym dniu świadczyli usługę bezpłatnej konsultacji dotyczącej ochrony patentowej. Można było również zapoznać się z wynalazkami, których prototypy były prezentowane przez przedstawicieli zespołów.

Cała oprawa wydarzenia utrzymana w kolorystyce nawiązującej do logotypu CTT AGH, który ugruntował się już w świadomości zarówno wspólnoty uczelnianej jak również środowiska biznesowego, catering na wysokim poziomie oraz przyjemne upominki sprawiały, że wydarzenie zapadnie w pamięci uczestników.

Cieszymy się, że wysiłek włożony w skuteczną realizację projektu został zauważony i doceniony. Jako zespół CTT mamy nadzieję na równie owocną współpracę z twórcami przy realizacji kolejnych projektów. Z naszej strony obiecujemy, że wyciągniemy wnioski z całego okresu projektu by przy kolejnych świadczyć usługi na jeszcze wyższym poziomie.

Zapraszamy do śledzenia informacji o kolejnych projektach i gorąco zachęcamy do współpracy i skorzystania z naszego wsparcia.

Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top