Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Izotoniczne napoje bezalkoholowe
W ramach projektu powstał izotoniczny napój bezalkoholowy z naturalnych składników. Napój zapewnia właściwe nawodnienie organizmu oraz dostarcza niezbędnych elektrolitów.
Słowa kluczowe: napój bezalkoholowy, nawodnienie organizmu, podpiwek, właściwości izotoniczne
Branża: Spożywcza
Zastosowanie wełny owczej jako nawozowego kompozytu biodegradowalnego
W ramach projektu powstał innowacyjny, biodegradowalny środek poprawiający właściwości gleby ‘WOOLSOIL-CRF’. Matrycę nawozu stanowi biodegradowalny polimer termoplastyczny polilaktyd (PLA), natomiast modyfatorami są składniki odżywcze: azot, potas, fosfor i siarka.
Słowa kluczowe: wełna owcza, polimery biodegradowalne, środki poprawiające właściwości gleby, gospodarka obiegu zamkniętego
Branża: Gospodarka surowcami energetycznymi, Rolnictwo
Nietoksyczne nośniki leczniczych substancji czynnych na bazie nanomateriałów
Technologia wytwarzania nowoczesnych nośników środków terapeutycznych. Nośniki wytwarzane są na bazie nanocząstek tlenku cynku lub tlenku tytanu (IV) poprzez osadzenie na ich powierzchni substancji organicznej wybranej z grupy peptydów lub aldoheksoz.
Słowa kluczowe: nanotechnologia, materiały funkcjonalne, nośniki leków, nanomateriały, systemy transportujące
Branża: Farmaceutyczna, Medyczna
Antywłamaniowe bramy segmentowe i uchylne  o budowie hybrydowej i wielowarstwowej
Technologii otrzymywania bram uchylnych i segmentowych o podwyższonych parametrach mechanicznych (wytrzymałość na zginanie, odporność na udar, moduł odkształcalności liniowej) przy zachowaniu niskiej gęstości oraz niskiego współczynnika przenikania ciepła zapewniającego energooszczędność na takim poziomie, aby produkt wpisywał się w standardy budynku pasywnego.
Słowa kluczowe: bramy antywłamaniowe,
Branża: Geotechnika i budownictwo, Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe
Otrzymywanie związków przeciwwirusowych w kierunku SARS-CoV-2 w obecności promieniowania mikrofalowego
Wnikanie koronawirusa do komórek gospodarza odbywa się na skutek oddziaływania wirusowej domeny wiążącej receptor (ang. receptor binding domain, RBD) z ludzką konwertazą angiotensyny typu 2 (ACE2) – to właśnie oddziaływanie jest niezbędne do wniknięcia wirusa. Ze względu na kluczowy charakter interakcji wirusowej domeny wiążącej receptor (RBD) z ludzką konwertazą angiotensyny typu 2 (ACE2) zsyntezowano grupę związków, które będą inhibitorami tego oddziaływania – dzięki czemu w przyszłości mogą stać się nowymi lekami przydatnymi w zwalczaniu pandemii.
Słowa kluczowe: związki przeciwwirusowe, SARS-CoV-2, zielona chemia,
Branża: Farmaceutyczna, Medyczna
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top