23/02/2023, 11:49

Konsultacje i usługi doradcze dotyczące wsparcia w zakresie działalności międzynarodowej przedsiębiorstw

Konsultacje i usługi doradcze dotyczące wsparcia w zakresie działalności międzynarodowej przedsiębiorstw
W trakcie Demo Day Innowacji 4.0 będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych  konsultacji z ekspertami
z Ośrodka Enterprise Europe Network przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska.
Enterprise Europe Network to największa europejska sieć ośrodków i instytucji, które wspierają rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie w 60 krajach na całym świecie działa 600 ośrodków, które zatrudniają niemal 3000 ekspertów, świadczących usługi na rzecz wsparcia innowacji i internacjonalizacji działalności. Oferujemy kompleksowe usługi firmom z sektora MŚP, aby mogły rozwinąć w pełni swój potencjał i zdolności innowacyjne.

Enterprise Europe Network to więcej niż pojedyncze ośrodki rozmieszczone w różnych krajach i regionach. Wyjątkowa wartość i możliwości Enterprise Europe Network wypływają ze ścisłej współpracy ośrodków, polegającej na wymianie potrzebnych Klientowi informacji oraz dostęp do wspólnych baz zawierających profile firm szukających partnerów zagranicznych.

W szczególności oferujemy:
- pomoc w znalezieniu partnerów do współpracy na rynkach międzynarodowych,
- udział w międzynarodowych spotkaniach biznesowych i misjach gospodarczych,
- wspieramy w aplikowaniu o projekty europejskie i krajowe,
- doradzamy w zakresie unijnych inicjatyw i prawa,
- radzimy, jak włączyć technologie cyfrowe do procesów biznesowych,
- pomagamy w opracowaniu bardziej zrównoważonych modeli działalności firmy,
- oferujemy udział w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach

Serdecznie zapraszamy!


Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top