Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Mikrofalowe urządzenie do niszczenia roślin inwazyjnych
Uniwerystet Rolniczy w Krakowie
Uniwerystet Rolniczy w Krakowie - CTT
Branża: Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn, Nauki leśne, Ochrona środowiska
Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Słowiński, prof. URK
Broker: mgr inż. Justyna Warot
Telefon: 12 662 44 49
Email: justyna.warot@urk.edu.pl
Możliwe formy komercjalizacji: spółka typu spin-off, sprzedaż, licencja
W ramach projektu powstało urządzenie mikrofalowe (robot zdalnie sterowany) do niszczenia roślin inwazyjnych, w szczególności barszczu Sosnowskiego. Mobilne urządzenie może być stosowane w różnych typach siedlisk (zmiennie uwilgotnionych; jednostkowy nacisk urządzenia na podłoże jest trzykrotnie mniejszy niż pod stopą człowieka). Mikrofale emitowane przez anteny urządzenia są w stanie niszczyć rośliny barszczu w każdej fazie wzrostu fenologicznego.
W przeciwieństwie do innych znanych technologii, urządzenie potrafi trwale ograniczyć zdolność kiełkowania nasion, czego do tej pory nie uzyskano innymi metodami. Wyniki prac dotyczą trwałej eliminacji niepożądanej roślinności inwazyjnej z różnych siedlisk w tym obszarów cennych przyrodniczo np.: Natura 2000, parki krajobrazowe, parki narodowe. Autorzy proponują do niszczenia roślinności inwazyjnej promieniowanie mikrofalowe emitowane z anteny tubowej na rośliny i do podłoża. Promieniowanie emitowane w ten sposób, powoduje nagrzewanie roślin i podłoża w tym korzeni, co powoduje w nich denaturyzację białka, a tym samym ich unicestwienie. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest również nagrzewanie i przez to niszczenie licznych nasion wokół roślin inwazyjnych, z których mogłyby powstać nowe rośliny inwazyjne w kolejnym sezonie wegetacyjnym.
Słowa kluczowe: zagrożenie środowiskowe, rośliny inwazyjne, mikrofale, barszcz Sosnowskiego
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top