Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Metoda pozyskiwania glikozydów karotenoidowych (miksoksantofili) ze Spiruliny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - CTT
Branża: Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kierownik: Dr hab. Przemysław Malec
Broker: dr Maciej Łojewski
Telefon: 691 414 007
Email: maciej.lojewski@uj.edu.pl
Możliwe formy komercjalizacji: spółka typu spin-off, sprzedaż, licencja
Miksoksantofile są glikozydami karotenoidów i występują w komórkach wielu gatunków sinic (cyjanobakterii), w tym w produkowanej na skalę przemysłową spirulinie. 
Obecne metody pozyskiwania czystych miksoksantofili z komórek cyjanobakterii, charakteryzują się wieloetapowością procedury i zazwyczaj wymagają kombinacji dwóch lub więcej technik podziałowych, strąceniowych i/lub chromatograficznych. Przyczynia się to do zwiększenia czaso- i kosztochłonności.
Opracowana metoda umożliwia pozyskanie preparatów miksoksantofili o wysokiej czystości z ekstraktów barwnikowych z komórek Spiruliny lub innych gatunków cyjanobakterii, w sposób niezależny od zastosowanej techniki ekstrakcji. W związku z powyższym jest mniej kosztowna i czasochłonna. Ponadto, obecnie na rynku nie ma dostępu do preparatów miksoksantofili o wysokiej jakości.

Plakat przedstawia butelki kosmetyków.
Słowa kluczowe: glikozydy karotenoidowe, miksoksantofile, cyjanobakterie, ekstrakcja, barwniki
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top