Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Oznaczenie jakości koncentratu krwinek
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - CTT
Branża: Medyczna
Kierownik: Dr hab. Katarzyna Marzec
Broker: Beata Strach
Telefon: 571 232 873
Email: beata.strach@uj.edu.pl
Możliwe formy komercjalizacji: sprzedaż, licencja
Wynalazek dotyczy szybkiego i niewymagającego znaczników sposobu oceny jakości koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) w szczególności przeznaczonych do transfuzji. Metoda  ta polega na pomiarze globalnego stanu biochemicznego mieszaniny płynu konserwującego (MKON) z wykorzystaniem spektroskopii rozpraszania ramanowskiego (RS) wraz z odpowiednią analizą chemometryczną wybranych pasm markerowych. Obecnie przed transfuzją dokonuje się tylko makroskopowej oceny poziomu hemolizy czerwonych krwinek na podstawie rozmazu. Brakuje testu, który pozwoliłby na ocenę jakości czerwonych krwinek, które nie uległy hemolizie, ale ich jakość jest zbyt niska. Dzięki opracowanej metodzie istnieje możliwość analizy jakości KKCz. Pozwala to zminimalizować powikłania po transfuzji, co jest szczególnie ważne w przypadku pacjentów z upośledzonym układem odpornościowym.

Plakat przedstawia worek krwi z lupką powiększającą ukazującą krwinki
Słowa kluczowe: koncentrat czerwonych krwinek, przechowywanie erytrocytów, spektroskopia Ramana, transfuzja, jakość czerwonych krwinek
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top