Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Perfuzyjne hodowle komórkowe 3D – szalki pe3Dish
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - CTT
Branża: Urządzenia
Kierownik: dr hab. Jakub Mielczarek
Broker: Katarzyna Małek-Ziętek
Telefon: 519 307 961
Email: katarzyna.malek-zietek@uj.edu.pl
Możliwe formy komercjalizacji: spółka typu spin-off, sprzedaż, licencja
Opracowany system jest nowoczesnym rozwiązaniem rozszerzającym możliwości dwuwymiarowych hodowli komórkowych w standardowych szalkach Petriego. Rozwiązanie pozwala na tworzenie ciągłych perfuzyjnych hodowli komórkowych 3D wyposażonych w kanały imitujące układ naczyniowy. Istotą rozwiązania jest zastosowanie stelaża, wykonanego w  technologii druku 3D, stanowiącego podstawę dla systemu przepływowego. Układ zawiera obszar roboczy o objętości około dwóch centymetrów sześciennych. W przestrzeni tej, w łatwy sposób, można przygotować szerokie spektrum podłoży hydrożelowych wyposażonych w kanaliki perfuzyjne. Układ może być stosowany w badaniach nad mechanizmami migracji komórkowej, wpływu podłoża (sztywnego, elastycznego, polimerowego) na zachowanie się komórek, perfuzji tkanek, adhezji komórkowej i wielu innych.

Plakat przedstawia szalki petriego 3D
Słowa kluczowe: Pe3Dish, badanie migracji komórek, hodowla komórek w przepływie, innowacyjne szalki Petriego
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top