Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Moduł medyczny do prowadzenia resuscytacji w kosmosie.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - CTT
Branża: Medyczna
Kierownik: dr Arkadiusz Trzos
Broker: dr Maciej Łojewski
Telefon: 691 414 007
Email: maciej.lojewski@uj.edu.pl
Możliwe formy komercjalizacji: sprzedaż, licencja
Przedmiotem wynalazku jest Mobilny Moduł Medyczny (MMM), czyli konstrukcja ułatwiająca prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) w stanie hipo- i mikrograwitacji. Dotychczas stosowane systemy wymagają specjalistycznych pasów stabilizujących ratowników-astronautów w stosunku do pacjenta-astronauty. Istnieją również techniki niewykorzystujące żadnych modułów/pasów (odpowiednie złapanie pacjenta) jednak ich skuteczność nie jest wystarczająca. Opracowany system pozwala na zaklinowanie ratownika – astronauty względem modułu przy wykorzystaniu wyłącznie kończyn dolnych poprzez ich zgięcie w stawach i wykorzystanie tym sposobem kątów utworzonych w stawach kolanowym i skokowym. Wykorzystanie dodatkowo siły mięśniowej kończyn dolnych ratownika pozwala na uzyskanie stabilnej pozycji i swobodnego poruszania górnej połowy ciała względem modułu, ułatwiając przeprowadzenie resuscytacji. Brak wymagania pasów pozwala na dużo szybsze podjęcie działań ratowniczych.

Plakat przedstawia człowieka w kombinezonie kosmicznym.
Słowa kluczowe: mikrograwitacja, hipograwitacja, resuscytacja, medycyna kosmiczna
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top