Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Urządzenia do nieinwazyjnego wykrywania materiałów niebezpiecznych pod wodą
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - CTT
Branża: Urządzenia
Kierownik: dr Michał Silarski
Broker: Katarzyna Małek-Ziętek
Telefon: 519 307 961
Email: katarzyna.malek-zietek@uj.edu.pl
Możliwe formy komercjalizacji: spółka typu spin-off, sprzedaż, licencja
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do nieinwazyjnego wykrywania substancji niebezpiecznych, takich jak niewybuchy, miny, gazy bojowe itp., w środowisku wodnym za pomocą wiązek neutronów.  Opracowane urządzenie rozpoznaje potencjalnie niebezpieczne substancje poprzez pomiar kwantów gamma powstających w badanym obiekcie podczas napromieniania go neutronami. Stosowane obecnie metody wykrywania substancji niebezpiecznych w środowisku wodnym opierają się głównie na wykorzystaniu sonarów oraz pomiarach magnetometrycznych, nie pozwalając na określenie rodzaju substancji i powodując konieczność dodatkowej weryfikacji każdego potencjalnego zagrożenia przez wykwalifikowanego człowieka. Wynalazek ten pozwala na dokładniejsze zbadanie ładunku wybuchowego bez udziału człowieka. Co więcej pozwoli na tanie, bezpieczne i szybkie wykrywanie substancji niebezpiecznych, oraz przyczyni się do szczegółowego określenia miejsca i wielkości zatopionego w Bałtyku arsenału. W rezultacie wpłynie to na efektywniejsze planowanie utylizacji tych chemikaliów oraz zwiększy bezpieczeństwo ludności cywilnej oraz Marynarki Wojennej.

Plakat przedstawia owalny radar pod wodą oraz miny i beczki.
Słowa kluczowe: detekcja pod wodą, ochrona wód powierzchniowych, wykorzystanie neutronów w detekcji, detekcja kwantów gamma
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top