Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Bezkontaktowy pomiar stanu emocjonalnego uczestników symulacji VR
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - CTT
Branża: Informatyka, Psychologia
Kierownik: prof. dr hab. Michał Kuniecki
Broker: mgr Jadwiga Winiarska
Telefon: 506 006 761
Email: jadwiga.winiarska@uj.edu.pl
Możliwe formy komercjalizacji: sprzedaż, licencja
Prezentowana innowacja w obszarze rzeczywistości wirtualnej (VR) to unikatowe know–how, które interpretuje istniejące w goglach VR algorytmy. Technologia działa na bazie bezkontaktowego pomiaru parametrów fizjologicznych osoby badanej. Opracowana została biblioteka programistyczna, która dzięki informacji o wielkości źrenicy oka i innych mierzonych parametrów daje informację o stanach emocjonalnych gracza. Pozyskane do analizy parametry pochodzą ze strumienia wideo otrzymanego z gogli VR. 
Pomiar jest przeprowadzany bezkontaktowo, niezauważalnie dla osoby badanej.  Metoda jest obiektywna i bardziej wiarygodna niż pomiar behawioralny bazujący na subiektywnym opisie stanów emocjonalnych przez uczestnika. Wykorzystuje rozwiązania techniczne wbudowane w istniejące urządzenia VR przez co nie wymaga zakupu dodatkowych materiałów zużywalnych, takich jak elektrody czy żele stosowane w tradycyjnych pomiarach.  Rozwiązanie będzie można zaimplementować na większości urządzeń VR stosowanych zarówno do użytku domowego, jak i biznesowego. Opisywana metoda pomiaru znajduje szerokie zastosowanie między innymi w grach VR, szkoleniach oraz symulacjach VR dla służb ratowniczych i mundurowych.

Plakat przedstawia kilka ciemnowłosych kobiet gestykulujących rękami. Na głowie ma założone gogle VR.
Słowa kluczowe: VR, pomiar bezkontaktowy, psychologia, informatyka, symulacje VR, gry VR
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top