Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Aplikacja mobilna - kompleksowy system zarządzania zmianą u osób z zaburzeniami uprawiania hazardu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - CTT
Branża: Psychologia, Uzależnienia
Kierownik: dr Małgorzata Piasecka
Broker: Małgorzata Walendowska
Telefon: 517 054 380
Email: malgorzata.walendowska@uj.edu.pl
Możliwe formy komercjalizacji: opensource

1. Impulsem do podjęcia prac nad aplikacją mobilną skierowaną do osób z zaburzeniami w uprawianiu hazardu jest niepokojący wzrost liczby ludzi doświadczających tego uzależnienia. Ponadto wśród pacjentów leczących się zaobserwowano nierzadkie wypadanie z terapii. Natomiast osoby kończące terapię często powracają do nałogu. Z tego względu nieustannie poszukuje się alternatywnych metod pracy, przy czym duże nadzieje pokładane są w aplikacjach mobilnych, które uzupełniają tradycyjne formy pomocy i terapii.

2. Aplikacja ma pełnić następujące podstawowe funkcje: 

- zwiększanie motywacji do zmiany poprzez samoocenę, 

- natychmiastowy dostęp do empirycznie popartych strategii i technik radzenia sobie z przymusem grania oraz opracowanie własnych strategii w tym zakresie, 

- wsparcie w identyfikacji i modyfikacji specyficznych dla hazardu zniekształceń poznawczych, 

- identyfikacja bodźców wyzwalających przymus grania oraz wypracowanie przez użytkownika (w oparciu o wcześniejszą psychoedukację) strategii radzenia sobie z nimi,

- identyfikacja osób wspierających i zapewnienie natychmiastowego dostępu do nich, - - planowanie i zarządzanie czasem, w tym stałe monitorowanie aktywności w obszarze grania hazardowego, wyzwalaczy i sposobów radzenia sobie z nimi.

 

3. Efektem końcowym realizacji projektu będzie pierwsza wersja aplikacji mobilnej skierowana do osób z zaburzeniami w uprawianiu hazardu o różnym nasileniu. Celem aplikacji ma być wsparcie w ograniczeniu lub zaprzestaniu grania w gry hazardowe osób przejawiających zaburzenia w tym zakresie.Plakat przedstawia telefon komórkowy oraz karty i żetony.
Słowa kluczowe: aplikacja mobilna, android, wsparcie psychologiczne, wsparcie terapii, uzupełnienie terapii, uzależnienie, hazard, pomoc, samopomoc
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top