Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Wysokotemperaturowe ferromagnetyki molekularne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - CTT
Branża: Zaawansowane materiały
Kierownik: Prof. dr hab. Janusz Szklarzewicz
Broker: Paula Janus
Telefon: 506 006 590
Email: pa.janus@uj.edu.pl
Możliwe formy komercjalizacji: sprzedaż, licencja
Przedmiotem wynalazku są magnetyczne materiały molekularne na bazie kompleksów metali z ligandami cyjanowymi. Występują one zarówno w postaci jednorodnej cieczy jak również ciała stałego. W odróżnieniu od znanych obecnie podobnych układów, które wykazują właściwości ferromagnetyczne w temperaturach kilkudziesięciu K, prezentowany przez nas materiał zachowuje właściwości ferromagnetyczne również w temperaturze pokojowej. Dzięki swoim unikatowym właściwościom będzie on mógł znaleźć zastosowanie w nowoczesnych urządzeniach elektronicznych umożliwiając ich dalszą miniaturyzację i poprawę osiąganych parametrów.

Plakat przedstawia dysk komputerowy
Słowa kluczowe: materiały magnetyczne, ferromagnetyki, magnetyzm molekularny, spintronika molekularna, wysokotemperaturowy magnetyzm
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top