Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Pochodne ksantonu jako nowe filtry UV
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - CTT
Branża: Kosmetyczna
Kierownik: Dr Justyna Popiół
Broker: dr Maciej Łojewski
Telefon: 691 414 007
Email: maciej.lojewski@uj.edu.pl
Możliwe formy komercjalizacji: sprzedaż, licencja
Substancje chroniące przed promieniowaniem (filtry UV) to związki, które są wyłącznie lub głównie przeznaczone do ochrony skóry przed niektórymi rodzajami promieniowania ultrafioletowego, które może być przez nie wchłaniane, odbijane lub rozpraszane. Obecnie w Unii Europejskiej dopuszczono do stosowania 26 filtrów organicznych. Pomimo wysokich wymagań bezpieczeństwa, wykazano, że niektóre z nich, na przykład oksybenzon lub oktinoksat, przenikają do głębszych warstw skóry, skąd dostają się do krwiobiegu. Ponadto, literatura opisuje, że mogą one przyczynić się do zaburzeń endokrynologicznych, niekorzystnie wpływać na żywotność komórek nerwowych, a także wywoływać pewne reakcje alergiczne. Biorąc pod uwagę fakt, że stosowanie preparatów fotooprotekcyjnych ma ogromne znaczenie w profilaktyce raka skóry, wydaje się konieczne opracowanie nowych, skutecznych i bezpiecznych filtrów UV. Ciekawą grupą związków spełniających pożądany profil bezpieczeństwa są między innymi, pochodne ksantonu o szerokim spektrum fotoprotekcyjnym (UVA/UVB).

Plakat przedstawia kapelusz, okulary i krem położone na piasku
Słowa kluczowe: filtry UV, ksanton, fotostabilność, fotoprotekcja
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top