Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Inhibitory PDIA1 i PDIA3 do terapii m.in. zakrzepicy i przerzutów nowotworowych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - CTT
Branża: Farmaceutyczna
Kierownik: Prof. Dr hab. Stefan Chłopicki
Broker: dr Maciej Łojewski
Telefon: 691 414 007
Email: maciej.lojewski@uj.edu.pl
Możliwe formy komercjalizacji: sprzedaż, licencja
Wynalazek dotyczy grupy związków chemicznych stanowiących aromatyczne pochodne sulfonamidów, które są inhibitorami PDI A1 oraz PDI A3 (disulfidoizomeraza białek). Związki te wykazują działanie terapeutyczne oraz nie wykazują cytotoksyczności. W szczególności mogą być używane w leczeniu i zapobieganiu nadmiernej aktywacji płytek krwi i zakrzepicy. Przebadano również wpływ inhibitorów PDI A1 i A3 na migrację przeznabłonkową komórek nowotworowych (przerzutowość). Komórki nowotworowe aby się „zagnieździć” w nowym miejscu muszą przejść przez śródbłonek. PDI jest w tym procesie niezbędne. Inhibitory PDIA1 hamują aktywacje integryn co skutkuje brakiem możliwości migracji komórki nowotworowej przez śródbłonek.

Słowa kluczowe: inhibitory PDI, śródbłonek, przeciwzakrzepowość, przeciw-przerzutowość, aromatyczne pochodne sulfonamidów
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top