Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Inteligentny system do prowadzenia gospodarki stacjonarnej i wędrownej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - CTT
Branża: Rolnictwo
Kierownik: dr inż. Wojciech Górecki
Broker: dr Renata Bartoszewicz
Telefon: 515 493 518
Email: renata.bartoszewicz@uj.edu.pl
Możliwe formy komercjalizacji: spółka typu spin-off, sprzedaż, licencja
Inteligentny Ul to system umożliwiający nie tylko monitorowanie parametrów wewnętrznych i zewnętrznych gniazda rodziny pszczelej, ale również zwalczanie pasożytów pszczół bez potrzeby używania środków chemicznych. Zastosowanie  systemu zdalnego zarządzania pasieką  m.in. systemu monitorowania parametrów w ulu, zewnętrznych parametrów środowiska oraz możliwość ciągłego przekazywania danych do odbiorcy rozwiązuje problem dojazdów i pracochłonnych przeglądów rodzin. Umożliwia uzyskiwanie aktualnych informacji oraz zdalne kontrolowanie urządzeń,  a przez to szybkie i skuteczne reagowanie pszczelarzy na zachodzące zmiany (informacje o istniejącym pożytku, pojawianiu się nastroju rojowego itd). Dzięki temu pszczelarz w sposób ciągły ma dostęp do informacji na temat sytuacji i zmian zachodzących w rodzinach pszczelich, bez konieczności przebywania na terenie pasieki. Pozwala to na szybką reakcje w sytuacjach tego wymagających. System umożliwia regulację temperatury w ulu co pozwala na sterowanie cyklem biologicznym rodziny pszczelej. Zastosowanie nowatorskiej technologii umożliwia zahamowania rozwoju Varroa destructor  i skuteczne zwalczanie wielu innych chorób, bez konieczności stosowania chemioterapeutyków. System wentylacji ula dedykowany do transportu i dalekich wędrówek, zwłaszcza wiosną i latem, podczas wysokich temperatur – zapobiega zaparzeniu rodzin oraz stresom termicznym. System fotowoltaiczny gwarantuje funkcjonowanie urządzenia w miejscach pozbawionych dostępu do sieci elektroenergetycznej . Z uwagi na kurcząca się bazę pożytkową, możliwość pozyskania większych ilości miodów odmianowych oraz wzrastające lokalne napszczelenie pszczelarze wywożą ule w miejsca bardzo odległe, znajdujące się często z dala od cywilizacji. Tylko dzięki takiej gospodarce wędrownej są w stanie uzyskać odpowiednią jakość miodu i zapewnić rozwój pasieki. Opracowanie systemu zasilania energią niezależną od dostępności prądu eklektycznego jest kluczowe w takich sytuacjach.
Konstrukcja i wyposażenie ula sprawia, że spełnia on aktualne potrzeby i wyzwania współczesnego pszczelarstwa we wszystkich typach pasiek, zarówno hobbistycznych jak i zawodowych.

Plakat przedstawia pszczołę w koronie siedzącą na chipie.
Słowa kluczowe: pszczelarstwo, Inteligentny ul, gospodarka pasieczna
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top