9 MARCA
09:00 - 10:00
Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Rejestracja uczestników (powitalna kawa)
10:00 - 10:30
Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Otwarcie wydarzenia
10:30 - 11:10
Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Wystąpienie gościa specjalnego
11:10 - 11:30
Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Przerwa kawowa
11:30 - 16:00
Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Spotkania z zespołami
16:00 - 17:00
Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Networking (serwis kawowy)
Rejestracja na wydarzenie została już zamknięta.
Kolejne wydarzenia w planach. Prosimy o cierpliwość!
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top