Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Innowacyjny wzorzec dla mulitisensorycznych maszyn pomiarowych
Opracowywany wzorzec pozwala na wyznaczenie większości parametrów opisujących dokładność urządzenia, w tym porównanie wyników osiąganych przez system pomiarowy w pracy w trybie stykowym i bezstykowym
Słowa kluczowe: wzorzec, mulitisensoryczna maszyna pomiarowa, współrzędnościowa maszyna pomiarowa
Branża: Automatyka i robotyka
Komputerowy system monitorowania cieplno-wytrzymałościowych parametrów pracy elementów bloków energetycznych o złożonych kształtach
Metoda wyznaczenia temperatury czynnika przepływającego pod wysokim ciśnieniem i o wysokiej temperaturze wewnątrz ciśnieniowych elementów grubościennych. Pomiar dokonywany jest na zewnętrznej, izolowanej cieplnie powierzchni tego elementu.
Słowa kluczowe: blok energetyczny, odnawialne źródła energii, efektywna praca bloków energetycznych, parametry cieplno-wytrzymałościowe
Branża: Gospodarka surowcami energetycznymi
Otrzymywanie napoju funkcjonalnego na bazie mętnego soku jabłkowego i wybranych produktów pszczelich
W ramach projektu powstał sposób wytwarzania wyrobu spożywczego (napoju) na bazie świeżego, mętnego soku jabłkowego i pierzgi pszczelej lub ekstraktu z propolisu, zapewniający zwiększenie wartości odżywczej oraz potencjalnego wydłużenia trwałości przechowalniczej produktu.
Słowa kluczowe: napój, produkty pszczele, status GRAS
Branża: Spożywcza
Wegański raj
W ramach projektu powstał probiotyczny fermentowany napój roślinny przeznaczony dla szerokiego grona konsumentów o zróżnicowanych potrzebach żywieniowych.
Słowa kluczowe: napój roślinny, czysta etykieta, naturalne składniki
Branża: Spożywcza
Przenośna cela pomiarowa do badania parametrów wód zwłaszcza termalnych
Cela przepływowa służąca do wykonywania pomiarów nietrwałych parametrów fizykochemicznych przepływającego medium - wód tyermalnych bez ich kontaktu z powietrzem.
Słowa kluczowe: wody termalne, cela pomiarowa, pomiar parametrów in-situ, woda
Branża: Ochrona środowiska
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top