Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Otrzymywanie związków przeciwwirusowych w kierunku SARS-CoV-2 w obecności promieniowania mikrofalowego
Wnikanie koronawirusa do komórek gospodarza odbywa się na skutek oddziaływania wirusowej domeny wiążącej receptor (ang. receptor binding domain, RBD) z ludzką konwertazą angiotensyny typu 2 (ACE2) – to właśnie oddziaływanie jest niezbędne do wniknięcia wirusa. Ze względu na kluczowy charakter interakcji wirusowej domeny wiążącej receptor (RBD) z ludzką konwertazą angiotensyny typu 2 (ACE2) zsyntezowano grupę związków, które będą inhibitorami tego oddziaływania – dzięki czemu w przyszłości mogą stać się nowymi lekami przydatnymi w zwalczaniu pandemii.
Słowa kluczowe: związki przeciwwirusowe, SARS-CoV-2, zielona chemia,
Branża: Farmaceutyczna, Medyczna
Innowacyjny wzorzec dla mulitisensorycznych maszyn pomiarowych
Opracowywany wzorzec pozwala na wyznaczenie większości parametrów opisujących dokładność urządzenia, w tym porównanie wyników osiąganych przez system pomiarowy w pracy w trybie stykowym i bezstykowym
Słowa kluczowe: wzorzec, mulitisensoryczna maszyna pomiarowa, współrzędnościowa maszyna pomiarowa
Branża: Automatyka i robotyka
Komputerowy system monitorowania cieplno-wytrzymałościowych parametrów pracy elementów bloków energetycznych o złożonych kształtach
Metoda wyznaczenia temperatury czynnika przepływającego pod wysokim ciśnieniem i o wysokiej temperaturze wewnątrz ciśnieniowych elementów grubościennych. Pomiar dokonywany jest na zewnętrznej, izolowanej cieplnie powierzchni tego elementu.
Słowa kluczowe: blok energetyczny, odnawialne źródła energii, efektywna praca bloków energetycznych, parametry cieplno-wytrzymałościowe
Branża: Gospodarka surowcami energetycznymi
Otrzymywanie napoju funkcjonalnego na bazie mętnego soku jabłkowego i wybranych produktów pszczelich
W ramach projektu powstał sposób wytwarzania wyrobu spożywczego (napoju) na bazie świeżego, mętnego soku jabłkowego i pierzgi pszczelej lub ekstraktu z propolisu, zapewniający zwiększenie wartości odżywczej oraz potencjalnego wydłużenia trwałości przechowalniczej produktu.
Słowa kluczowe: napój, produkty pszczele, status GRAS
Branża: Spożywcza
Wegański raj
W ramach projektu powstał probiotyczny fermentowany napój roślinny przeznaczony dla szerokiego grona konsumentów o zróżnicowanych potrzebach żywieniowych.
Słowa kluczowe: napój roślinny, czysta etykieta, naturalne składniki
Branża: Spożywcza
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top