Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Implementacja procedury łagodzenia stresu wodnego w uprawie roślin o właściwościach leczniczych
Opracowano efektywną procedurę łagodzenia stresu deficytu wody w podłożu podczas uprawy zimozielonej rośliny o właściwościach farmakopealnych, cenionej w przemyśle kosmetycznym.
Słowa kluczowe: jakość produktu, surowiec farmakognostyczny, uprawa, stres suszy
Branża: Rolnictwo
Bezzałogowa łódź zasilana energią promieniowania słonecznego
Istotą rozwiązania jest odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na produkt, który zastosowany na wodach śródlądowych lub morskich umożliwi prowadzenie prac wymagających częściowej lub całkowitej autonomii działania, długotrwałego przebywania na wodzie oraz szybkiego przemieszczania się.
Słowa kluczowe: autonomiczna łódź, energia słoneczna, solar boat, bezzałogowiec
Branża: Automatyka i robotyka, Odnawialne źródła energii
Zintegrowane narzędzie wspomagania zarządzania ryzykiem cybernetycznym w przedsiębiorstwie (Cyber Risk Management Support tool, CyberRMS)
CyberRMS to rozbudowany kalkulator ryzyka cybernetycznego, oparty na modelowaniu matematycznym, który dostarcza użytkownikowi precyzyjną i czytelną ocenę ilościową ryzyka dostosowaną do specyfiki danej firmy.
Słowa kluczowe: ryzyko cybernetyczne, ubezpieczenia cybernetyczne, cyberbezpieczeństwo
Branża: Finanse
Innowacyjne materiały do zastosowań w procesie regeneracji kości
Membrany opracowane w projekcie stanowić będą nowatorski, bioresorbowalny materiał o strukturze nanowłókien o zaawansowanych właściwościach biologicznych, w tym osteokondukcyjnych, z możliwością personalizacji do zastosowania w sterowanej regeneracji tkanek przed zabiegami implantoprotetycznymi, gdy konieczna jest odbudowa utraconej kości celem powodzenia wszczepienia substytutu zęba.
Słowa kluczowe: biomateriały, stomatologia, GBR/GTR, nanowłókna, elektroprzędzenie
Branża: Inżynieria biomedyczna, Medyczna, Nanotechnologie, Zaawansowane materiały
LandTAX - System oceny produkcyjności siedlisk
W ramach projektu powstała aplikacja LandTAX, która pozwala na automatyczną ocenę potencjalnej produkcyjności siedlisk dla różnych gatunków drzew leśnych na dowolnym obszarze zlokalizowanym na terenie Polski oraz prognozowanie przyrostu miąższości, nowo zakładanych i istniejących drzewostanów. System LandTAX umożliwia automatyczną ocenę produkcyjności siedlisk dla dowolnego obszaru.
Słowa kluczowe: aplikacja, produkcyjność siedlisk, drzewostany, zarządzanie
Branża: Nauki leśne
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top