Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Inteligentny system do prowadzenia gospodarki stacjonarnej i wędrownej
Inteligentny Ul to system umożliwiający nie tylko monitorowanie parametrów wewnętrznych i zewnętrznych gniazda rodziny pszczelej, ale również zwalczanie pasożytów pszczół bez potrzeby używania środków chemicznych.
Słowa kluczowe: pszczelarstwo, Inteligentny ul, gospodarka pasieczna
Branża: Rolnictwo
Inhibitory PDIA1 i PDIA3 do terapii m.in. zakrzepicy i przerzutów nowotworowych
Wynalazek dotyczy grupy związków chemicznych stanowiących aromatyczne pochodne sulfonamidów, które są inhibitorami PDI A1 oraz PDI A3 (disulfidoizomeraza białek). Związki te wykazują działanie terapeutyczne oraz nie wykazują cytotoksyczności.
Słowa kluczowe: inhibitory PDI, śródbłonek, przeciwzakrzepowość, przeciw-przerzutowość, aromatyczne pochodne sulfonamidów
Branża: Farmaceutyczna
Pochodne ksantonu jako nowe filtry UV
Substancje chroniące przed promieniowaniem (filtry UV) to związki, które są wyłącznie lub głównie przeznaczone do ochrony skóry przed niektórymi rodzajami promieniowania ultrafioletowego, które może być przez nie wchłaniane, odbijane lub rozpraszane.
Słowa kluczowe: filtry UV, ksanton, fotostabilność, fotoprotekcja
Branża: Kosmetyczna
Wysokotemperaturowe ferromagnetyki molekularne
Przedmiotem wynalazku są magnetyczne materiały molekularne na bazie kompleksów metali z ligandami cyjanowymi. Występują one zarówno w postaci jednorodnej cieczy jak również ciała stałego.
Słowa kluczowe: materiały magnetyczne, ferromagnetyki, magnetyzm molekularny, spintronika molekularna, wysokotemperaturowy magnetyzm
Branża: Zaawansowane materiały
Bezkontaktowy pomiar stanu emocjonalnego uczestników symulacji VR
Prezentowana innowacja w obszarze rzeczywistości wirtualnej (VR) to unikatowe know–how, które interpretuje istniejące w goglach VR algorytmy. Technologia działa na bazie bezkontaktowego pomiaru parametrów fizjologicznych osoby badanej.
Słowa kluczowe: VR, pomiar bezkontaktowy, psychologia, informatyka, symulacje VR, gry VR
Branża: Informatyka, Psychologia
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top